12 ugers HIT-Træning - 5 timer ugentligt
12 ugers HIT træning - 10 timer ugentligt
12 ugers endurance træning - 5 timer ugentligt
12 ugers endurance træning - 10 timer ugentligt
12 ugers bloktræning - 10 timer ugentligt